Нагоре

Всичко, от което се нуждае Вашият автомобил!

Съвети за ламбда сондата

Бош препоръчва: проверявайте и подменяйте редовно ламбда-сондата

Модерната автомобилна техника работи за намаляването на разхода на гориво и опазването на околната среда. Тук ламбда сондата играе важна роля. Тя е част от ауспухната система и оказва влияние върху разхода на гориво и отделянето на вредни емисии. Обусловено от мястото й на монтаж, тя е подложена на много високи термични, механични и химични изпитания, т.е. се износва. По-стари ламбда-сонди повишават разхода на гориво и вредността на отработените газове. Така се надвишават допустимите норми – автомобилът не премина годишния тест за отработени газове.

Поради това Бош, който е водещият производител на ламбда-сонди на европейския пазар, препоръчва проверка на работата й след всеки 30.000 км и подмяна по установените интервали. Това си заслужва, тъй като така можете да спестите до 15% гориво и да предотвратите дефектацията на катализатора.

Дефектна или износена ламбда-сонда има следните недостатъци:

  • повишен разход на гориво;
  • загуба на мощност на двигателя;
  • влошено поведение на автомобила;
  • повишено отделяне на вредни емисии;
  • дефектиране на катализатора;

 

Препоръчителните интервали за смяна са поместени в техническата документация на автомобила, както и в пазарните каталози на Бош. В тези каталози е изредена общата номенклатура ламбда-сонди, съдържаща над 500 артикула с традиционното Бош-качество. Освен това е създадена и атрактивна компакт-програма от само 50 артикула, които обаче покриват 75% от всички европейски автомобили. За всички ламбда-сонди Бош предлага оригинални щекери за гарантирано сигурното свързване без допълнителни адаптери.

 

Препоръчителни интервали за смяна

  Тип на ламбда-сондата   Интервал за смяна   Интервал за проверка
  Без подгряване   На всеки 50000 км съотв.
на всеки 80000 км
  На всеки 30000 км
  С подгряване:        
  1. поколение   На всеки 100000 км    
  2. поколение   На всеки 160000 км    
   
  Planar-сонди   На всеки 160000 км