Нагоре

Всичко, от което се нуждае Вашият автомобил!
Bosch Car Service София
MITVAS
Bosch Car Service

Управление на качеството

В края на месец юли 2012 година Митвас ЕООД получи сертификат за качество по изискванията на международния стандарт за качество БДС EN ISO 9001:2008.

Ориентирането на „Митвас” към високо качество на всички продажбени и автосервизни дейности е устойчива стратегическа ориентация, която ние следваме вече повече от 20 години.

Сертификатът за качество ни осигурява една допълнителна стабилност на конкурентния пазар, защото вече вградената система за управление на качеството е съвкупност от дейности, стандарти и процедури, чието следване осигурява висока придадена стойност на нашите клиенти.

Системата за управление на качеството(СУК) осигурява общ език и споделен начин на мислене на нашата организация. СУК осигурява инструменти за самооценка, оценка и измерване на постиженията, идентифициране на проблеми, пропуски и несъответствия.

СУК е инструмент за подобряване на управлението на фирмата.

И най-важното – СУК осигурява надеждни ориентири за актуалните нужди на нашите клиенти и начина, по който ги удовлетворяваме, за добрата практика и възможностите за подобрение.